برخی از مدل های پرفروش و محبوب لپ تاپ دل که در شرکت سایان سیستم تعمیر می شوند

قابل ذکر است اکثر قطعات این لپ تاب ها (کیبورد، مادربورد، ال سی دی، ال ای دی، رایتر، سی پی یو و هارد) در ایران موجود است و در مجوعه سایان سیستم اکثر این لپ تاپ ها تعمیر می شوند مگر در مواقعی که قطعه مورد نظر در بازار موجود نباشد که در این صورت در حالتی که قطعه لپ تاپ ارزش تعمیر نداشته باشد و غیر قابل تعمیر باشد، با سفارش به وارد کنندگان قطعات تعمیر لپ تاپ این مشکل نیز حل می گردد که البته ممکن است مدت زمان بیشتری بگیرد.

برخی از لپ تاپ های پرفروش و محبوب دل که در واحد تعمیرات تخصصی لپ تاپ شرکت سایان سیستم تعمیر و عیب یابی می گردند :
تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13 9365 2in1 - B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 3567 - B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - C ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 5570 - I ،تعمیر لپ تاپ 11 اینچی دل مدل inspiron 3168-H ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 3552 - B ،تعمیر لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Inspiron 3476 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 7577 - AC ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل XPS 15-9560 ،تعمیر لپ تاپ 11 اینچی دل مدل Inspiron 11 3185 2-in-1 ،تعمیر لپ تاپ 11.6 اینچی دل مدل INSPIRON 3168 -AC B ،تعمیر لپ تاپ 13.3 اینچی دل مدل Inspiron 5370 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-3567 – B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 3567 - T ،تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13-0848 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-5567 - B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 5570 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Dell INSPIRON 15-5567 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل XPS 15-9560-Plus ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - O ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 7577 لپ‌تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron-15-7567 لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 14-5468 - C لپ‌تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-5559 - A ،تعمیر لپ تاپ دل لتیتود ای 4310 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 15R مدل 5537 ،تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13-9360 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون ان 5520 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Latitude 5580 لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل LATITUDE 14 E5450 ،تعمیر لپ تاپ 14 اینچی دل مدل vostro 5471 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل اینسپایرون 3542 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 3521 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Precision 15-3510 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5521 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-3567 - I ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 4030 ،تعمیر لپ تاپ 11.6 اینچی دو در یک دل مدل INSPIRON 3168 ،تعمیر لپ تاپ دل ایکس پی اس ال 502 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 4050 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5040 ،تعمیر لپ تاپ 13.3 اینچی دل مدل INSPIRON 5379 ،تعمیر لپ تاپ دل 12 اینچی XPS اولترابوک 13 اینچی دل مدل XPS 13-9343-B ،تعمیر لپ تاپ دل وسترو 1540-A ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون ان 5050 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 7577 - D ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-7559-A ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 3558 - A ،تعمیر لپ تاپ 14 اینچی دل مدل LATITUDE 14 E7470 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل - INSPIRON 15-3567 - C ،تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13-1014 لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 14-5459 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 لپ‌تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-5559 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - A ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-5570 - AC I ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون ان 5520 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 3567 - MAD ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5567 - F ،تعمیر لپ تاپ دل وسترو 5470 ،تعمیر لپ تاپ دل وسترو 3350-D ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - P لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 14-5459 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 7577 - CN ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 5570 - AC B ،تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13-0850 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 5567 – MAD ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 7577 - A ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-3567-K ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 3520 ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 3552 ،تعمیر لپ تاپ 13 اینچی دل مدل XPS 13 لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل Vostro 14-5468 - F ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 14-3450 ،تعمیر لپ تاپ 13.3 اینچی دل مدل 9365 13 XPS ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل XPS 15 9560 - A ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 7577 - B ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5110 ،تعمیر لپ تاپ دل وسترو 3550 ،تعمیر لپ تاپ دل استودیو 1749-A لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل Vostro 14-5468 - E لپ‌تاپ 15 اینچی دل مدل INSPIRON 15-5559-INS-I ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرن 14 - 3421 ،تعمیر لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 5480 لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 14-5468 - B ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 15-5570 - N ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 4110 ،تعمیر لپ تاپ 11 اینچی دل مدل INSPIRON 11 3162 - A ،تعمیر لپ تاپ دل وسترو 1540 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل  INSPIRON 5570 - J ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل  INSPIRON 5570 -  K لپ‌تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 14-5468 - A ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 5521 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل اینسپایرون 3537 ،تعمیر لپ تاپ 11 اینچی دل مدل INSPIRON 3168 - B ،تعمیر لپ تاپ 13.3 اینچی دل مدل XPS 13 9365 - AC ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 3521 ،تعمیر لپ تاپ 15 اینچی دل مدل LATITUDE 15 E5550 - C ،تعمیر لپ تاپ دل اینسپایرون 15R مدل 5537
بازگشت به بخش اخبار بازگشت به صفحه اصلی

شرکت سایان سیستم

مجموعه سایان سیستم فعالیت خود را از سال 1380 و با بیشتر از 16 سال تجربه در امور مربوط به رایانه ائم از سخت افزار، نرم افزار، شبکه و تجهیزات رایانه ای از قبیل فروش و تعمیرات تخصصی کامپیوتر، تعمیرات تخصصی لپ تاپ، تعمیرات تخصصی چاپگر و ماشین های اداری، تعمیرات تخصصی مانیتور و انواع بردهای صنعتی، بازیابی و ریکاوری اطلاعات و طراحی وب سایت آغاز نموده است و با اخذ نمایندگی رسمی شرکت هایی از جمله نمایندگی رسمی بهین تکنولوژی، نمایندگی رسمی بازرگانی مهر در زمینه ی فروش و گارانتی لپتاپهای Asus،Lenova،HP و همچنین نمایندگی شرکت آسیاتک و شرکت مخابرات در زمینه ی واگذاری اینترنت تلاش نموده سبد متنوعی از محصولات و تخصصصی ترین خدمات را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. این مجموعه با تشکیل تیم فنی قدرتمند همواره تلاش داشته تا بهترین راهکارها را در قالب محصولات و خدمات در اختیار مشتریان خانگی،سازمان و ارگان ها قرار دهد. همچنین این شرکت با اجرای بهترین خدمات از جمله فروش، تعمیرات تخصصی، پشتیبانی و مشاوره در کلیه امور مربوط با رایانه یکی از تخصصی ترین مراکز تعمیرات تخصصی لپ تاپ، کامپیوتر، چاپگر و .. بوده و تلاش نموده تا فردا هایی روشن تر را برای خدمت رسانی به هموطنان عزیز رغم زند.
آدرس:آذربایجان شرقی-شهرستان شبستر-بالاتر از میدان نماز - جنب بانک مسکن - سایان سیستم
تلفن تماس: 42422120-42420298 (041)98+

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سایان سیستم می باشد.