انواع لپ تاپ های محبوب و پر کاربرد ایسوس در ایران

 برخی از تعمیر لپ تاپ های محبوب ایسوس که در ایران استفاده بیشتری دارند

قابل ذکر است اکثر قطعات این لپ تاب ها در ایران موجود است و در مجوعه سایان سیستم اکثر این تعمیر لپ تاپ ها تعمیر می شوند مگر در مواقعی که قطعه مورد نظر در بازار موجود نباشد که در این صورت با سفارش به وارد کنندگان قطعات تعمیر لپ تاپ این مشکل نیز حل می گردد که البته ممکن است مدت زمان بیشتری بگیرد.

تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - I
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - I
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل - A540UP - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل - A540UP - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX503VD - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX503VD - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X540NV - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X540NV - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - K
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - K
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل K456UR
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل K456UR
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - O
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - O
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل  VivoBook K550IK- A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K550IK- A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD - C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD - C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UQ - K
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UQ - K
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R556QG- A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R556QG- A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - G
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - G
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VE - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VE - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL552VW - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL552VW - D
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook -K550IK
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook -K550IK
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook  X510UQ - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X510UQ - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X555QG
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X555QG
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook S15 S510UF - BA
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook S15 S510UF - BA
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل - A540UP - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل - A540UP - B
تعمیر لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل Zenbook Flip UX360CA - B
تعمیر لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل Zenbook Flip UX360CA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - A
 
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K542UF - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K542UF - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X542BA
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X542BA
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Flip TP510UQ - C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Flip TP510UQ - C
تعمیر لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل Zenbook UX331UN - A
تعمیر لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل Zenbook UX331UN - A
تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - H
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - H
تعمیر لپ تاپ 11 اینچی ایسوس مدل E202SA - B
تعمیر لپ تاپ 11 اینچی ایسوس مدل E202SA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Zenbook Pro UX550VD - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Zenbook Pro UX550VD - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - M
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - M
تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - J
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV – J
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - N
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X541UV - N
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل N552VW - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل N552VW - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K550VX - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K550VX - D
تعمیر لپ تاپ 11 اینچی ایسوس مدل E203NA - A
تعمیر لپ تاپ 11 اینچی ایسوس مدل E203NA - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VD - C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VD - C
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA - B
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA - B
لپ  تاپ 15 اینچی ایسوس مدل  N580VD-C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل N580VD-C
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA - B
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA – B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Pro 15 N580VD - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Pro 15 N580VD – B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل N580VD - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل N580VD – A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA - A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA – A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K550VX - E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K550VX – E
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VE - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VE – A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX490UA - A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX490UA – A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD – B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Pro 15 N580VD - F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Pro 15 N580VD – F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GX501VI - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GX501VI – A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل  A540UP - F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل A540UP – F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UQ - H
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UQ – H
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UQ - L
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UQ - L
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل V401UQ - B
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل V401UQ - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook  X510UQ - F
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X510UQ - F
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل K456UR - D
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل K456UR - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG FX553VE - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG FX553VE - D
تعمیر لپ تاپ 12.5 اینچی ایسوس مدل Zenbook 3 UX390UA - A
تعمیر لپ تاپ 12.5 اینچی ایسوس مدل Zenbook 3 UX390UA - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل FX553VD - A
لپ  تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UQ - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UQ - A
تعمیر لپ تاپ 17 اینچی ایسوس مدل ROG GL702ZC - A
تعمیر لپ تاپ 17 اینچی ایسوس مدل ROG GL702ZC - A
 
لپ  تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R542UN- A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R542UN- A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل V401UQ – C
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل V401UQ – C
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Strix ROG GL503VS - D
تعمیر لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Strix ROG GL503VS - D
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA - A
تعمیر لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX430UA - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X555BP - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل X555BP - A
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VD - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG GL553VD - D
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Max X541UA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook Max X541UA - B
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - C
تعمیر لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X541NA - C
بازگشت به بخش اخبار بازگشت به صفحه اصلی
نحوه تشخیص و عیب یابی رم لپ تاپ و کامپیوتر و تست سالم بودن رم

تشخیص و تست سالم یا خراب بودن رم لپ تاپ یا کامپیوتر
حافظه رم ( RAM memory ) ، یکی از قطعات مهم در کامپیوتر و لپ تاپ است و معمولا به ندرت دچار ایراد می گردد که گاهی تشخیص و عیب یابی آن دشوار می گردد. با توجه به اینکه در برخی از لپ تاپ یا کامپیوترها تعداد زیادی رم و اسلات رم وجود دارد که همین موضوع ، تشخیص خرابی رم را مشکل تر می کند.
تست خرابی ، سالم بودن و عیب یابی رم های لپ تاپ و کامپیوتر
How to Diagnose, Check, and Test for Bad Memory
برخی از نشانه ها برای تشخیص خرابی رم کامپیوتر یا لپ تاپ :
  1. نشانه ی بارز دیگر خرابی رم ، نمایش صفحه آبی رنگ که به اصلاح به آن صفحه مرگ نیز گفته می شود! این صفحه باعث از کار افتادن سیستم می شود و معمولا پس از نمایش صفحه آبی رنگ، لپ تاپ یا کامپیوتر ریستارت می شود.البته گاهی بر اثر نصب یک برنامه یا نرم افزار ، این خطا ممکن است ایجاد شود. اما زمانی که رم ایراد دارد، بدون نصب هیچ برنامه جدید یا اعمال تغییرات ، این صفحه را مشاهده خواهید کرد.
  2. ممکن است هنگام کار کردن با یک برنامه خاص در ویندوز، کامپیوتر یا لپ تاپ به صورت مداوم ری استارت شود. البته ری استارت شدن ویندوز دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، اما زمانی که رم کامپیوتر و یا لپ تاپ ایراد داشته باشد ، این اتفاق نیز رخ می دهد.
  3.  زمانی که شما مشغول کار کردن با یک برنامه خاص هستید که ممکن است فضای زیادی از حافظه موقت رم را استفاده کند، ممکن است ویندوز به صورت ناگهانی هنگ  و توقف کند و یا به اصطلاح فریز شود. این فرآیند باعث می شود که بازکردن مرورگر هایی نظیر اینترنت اکسپلورر، موزیلا و یا کروم زمان بسیاری به طول بیانجامد.  این مورد می تواند نشانه ای از معیوب بودن رم لپ تاپ یا کامپیوتر باشد.
  4. خرابی فایل ها و عدم ذخیره شدن آن ها ، از نشانه های دیگر رم معیوب می باشد.  به عنوان مثال اگر فایل ها به نحوی که شما در ویندوز فرمان داده اید ، ذخیره نشوند و هارد درایو را نیز از جهت سلامت بررسی کرده باشید ، می تواند دلیلی بر  خراب شدن رم یا مموری اشد
  5.  ممکن است هنگام کار با کامپیوتر یا لپ تاپ، رنگ های نامتعارف افقی یا عمودی را مشاهده کنید. این رنگ ها بر اثر خراب شدن رم و ارسال ناموفق دیتا روی اسکرین نمایان می شوند که البته این ایراد می تواند از کارت گرافیک کامپیوتر یا لپ تاپ نیز باشد.
  6. شنیدن صدای نامتعرف بوق چک که هنگام بالا آمدن ویندوز و چک کردن سخت افزار کامپیوتر یا لپ تاپ شنیده می شود، صدای بوق ممتد با فاصله های منظم ویژه خطای عدم شناسایی رم می باشد که در اکثر لپ تاپ ها و کامپیوتر معمولا این صدا به یک شکل است و خرابی رم با این صدا به شما گزارش می شود، علت دیگر این صدا ممکن است از خراب بودن اسلات رم که روی مادربرد قرار گرفته است باشد که در این حالت بهتر است رم در اسلات دیگری از مادربرد قرار گیرد و دوباره تست شود تا از خراب بودن رم مطمئن شوید.
تشخیص و عیب یابی رم و مموری
با استفاده از نشانه های رم معیوب ، می توانید از احتمال بروز اشکال و ایرادهای احتمالی در رم با خبر شوید ؛ اما برای مطمئن تر از ایراد رم ، می توانید به دو روش زیر عمل نمائید
 
  • باز کردن کامپیوتر و خارج کردن رم به صورت فیزیکی و بررسی آن
 در این روش ابتدا رم را از مادربرد کامپیوتر یا لپ تاپ جدا کنید و رم را به طور جداگانه در دستگاه دیگری و یا اسلات رم دیگری از همان سیستم تست نمائید و از سالم یا خراب بودن آن مطمئن گردید، اگر همچنان بوق ممتد خطای رم در ابتدای روشن شدن کامپیوتر برجا بود به طور یقین رم شما دارای ایراد می باشد و باید تعویض گردد و در صورتی که رم را در دستگاه دیگری تست کردید و رم سال بود به احتمال زیاد اسلات رم دارای ایراد می باشد.
 
  • نصب نرم افزار هایی برای چک و بررسی کردن رم
استفاده از Windows Memory Diagnostics Tool
ساده ترین راه در این زمینه استفاده از Windows Memory Diagnostics Tool می باشد. برای دسترسی به این ابزار ، از قسمت کنترل پانل ، روی Administrative Tools کلیک کنید. همچنین می توانید در محیط کنترل پنل  در قسمت جست وجوی آن ، memory را تایپ کنید. در همین بخش لینکی تحت عنوان diagnose your computer’s memory problems مشاهده خواهید کرد و در مرحله بعدی سیستم از شما می پرسد که آیا می خواهید کامپیوتر ری استارت شود و یا این که دفعات بعد و با روشن شدن کامپیوتر تست انجام شود. هنگام انجام این تست و در بخش پایین، قسمتی که با Status مشخص شده، خطاهایی که شناسایی شدند نمایش  داده می شود.
و یا می توانید از نرم افزارهای دیگری جهت تست وعیب یابی رم استفاده نمائید، یکی از قدیمی ترین و بهترین این نرم افزارها Memtest86  می باشد، که پس از نصب آن روی سیستم عامل به سادگی می توانید از آن استفاده نمائید.

شرکت سایان سیستم

مجموعه سایان سیستم فعالیت خود را از سال 1380 و با بیشتر از 16 سال تجربه در امور مربوط به رایانه ائم از سخت افزار، نرم افزار، شبکه و تجهیزات رایانه ای از قبیل فروش و تعمیرات تخصصی کامپیوتر، تعمیرات تخصصی لپ تاپ، تعمیرات تخصصی چاپگر و ماشین های اداری، تعمیرات تخصصی مانیتور و انواع بردهای صنعتی، بازیابی و ریکاوری اطلاعات و طراحی وب سایت آغاز نموده است و با اخذ نمایندگی رسمی شرکت هایی از جمله نمایندگی رسمی بهین تکنولوژی، نمایندگی رسمی بازرگانی مهر در زمینه ی فروش و گارانتی لپتاپهای Asus،Lenova،HP و همچنین نمایندگی شرکت آسیاتک و شرکت مخابرات در زمینه ی واگذاری اینترنت تلاش نموده سبد متنوعی از محصولات و تخصصصی ترین خدمات را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. این مجموعه با تشکیل تیم فنی قدرتمند همواره تلاش داشته تا بهترین راهکارها را در قالب محصولات و خدمات در اختیار مشتریان خانگی،سازمان و ارگان ها قرار دهد. همچنین این شرکت با اجرای بهترین خدمات از جمله فروش، تعمیرات تخصصی، پشتیبانی و مشاوره در کلیه امور مربوط با رایانه یکی از تخصصی ترین مراکز تعمیرات تخصصی لپ تاپ، کامپیوتر، چاپگر و .. بوده و تلاش نموده تا فردا هایی روشن تر را برای خدمت رسانی به هموطنان عزیز رغم زند.
آدرس:آذربایجان شرقی-شهرستان شبستر-بالاتر از میدان نماز - جنب بانک مسکن - سایان سیستم
تلفن تماس: 42422120-42420298 (041)98+

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سایان سیستم می باشد.